NorESM SST correlation

norcpm1_tro10Atl5m_ng2l1dA_19800101 sst correlation map

contact: pgchiu (Ping-Gin.Chiu_at_uib.no)